แนะนำ 5 ระบบหน้าที่ของ ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่คุณจำเป็นต้องรู้แจ้ง

ตู้สาขาโทรศัพท์คือระบบชุมสายที่ดีไซน์มาให้ใช้ในสหพันธ์ที่ต้องมีการใช้ติดต่อในการสื่อสารจำนวนมาก กล่าวคือการใช้ต่อโทรศัพท์ยิ่งกว่าหนึ่งเครื่องเป็นต้นไป เนื่องจากการใช้ติดต่อในการสื่อสาร ประสานงานกันนั้นจึงต้องมีระบบที่รับการติดต่อสื่อสารอย่างทรงคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นพิเศษในฝ่ายที่จำเป็นต้องมีการพบปะประสานงานกันอยู่เสมอ อย่างฝ่ายผู้ใช้สัมพันธ์ไม่ก็บริการผู้ใช้ สำหรับระบบหน้าที่ของ ตู้สาขาโทรศัพท์ มีดังนี้

 

ระบบโอนสายโทรศัพท์

ระบบการโอนสายต่อโทรศัพท์นี้เป็นการใช้งานร่วมกับการต่อโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชั่นหน้าที่ที่สามารถโอนสายได้ พร้อมทั้งมีการวางระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่ทำเอาผู้ติดต่อนั้นไม่พลาดพลั้งการพบปะได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคม บริษัทที่จำเป็นต้องใช้งานติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอ พอให้การสื่อสารนั้นมีศักยภาพมากมาย

 

ระบบขานตอบอัตโนมัติ

การจัดตั้งระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ช่วยเป็นเหตุให้การใช้งานโทรสามารถติดตั้งระบบตอบรับโดยอัตโนมัติ หากปรากฏกรณีที่มิอาจจะรับสายต่อโทรศัพท์ได้ ซึ่งคือทางเลือกงานติดต่อสื่อสารที่เพิ่มความง่ายดายให้กับคุณ พร้อมทั้งยังเป็นการจัดแจงให้ผู้สื่อสารสามารถตระหนักว่าปลายสายไม่คล่องรับสายเพราะว่าอะไร เป็นต้นว่า การประชุม การหยุดงาน ฯลฯ

 

ระบบฝากข้อความความเห็น

การใช้ต่อโทรศัพท์ที่มีการจัดตั้งระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ซึ่งเป็นระบบชุมสายย่อยนี้ จักมีระบบฝากข้อความเพื่อผู้ที่โทรเข้าได้ ซึ่งการฝากข้อความจะช่วยให้มิผิดพลาดการสื่อสารที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องมีการสัมมนา ลาเจ็บป่วย ลากิจ หรือไม่ก็ในเวลาพักกลางวันที่มิอาจจะรับโทรได้ ระบบฝากข้อความก็จะช่วยเหลือทำให้ไม่ผิดพลาดการติดต่อสื่อสาร