Daily Archives: September 22nd, 2017

การงานรับสร้างบ้านพร้อมกับการลงเข็มพร้อมทั้งลงรากฐานให้รับน้ำหนักได้

ในการลงรูปร่างของเสาโดนเอามาใช้สำหรับรับความหนักเบาบ้าน ต่างกันไปตามประเภทของเสาเข็มจึงน่ามีการกรองใช้ให้เหมาะสมกับงาน หรือไม่ก็แบบของตึก เพราะว่าเราจะมาให้รู้จักมักจี่กับเข็มแบบแรกก่อน

เข็มเจาะ..ล่าสุดนั้นถูกนำมาใช้กับบ้านเรือนเพราะกรรมวิธีการใช้ไม่ได้ยุ่งยาก ค่อนข้างจะง่ายซะมากกว่า รวมทั้งมูลค่าที่ออกมานั้นก็มิได้แพงอย่างที่คิด อย่างนั้นหาจะจำต้องใช้เข็มเจาะเมื่อมีความจำเป็นจะต้องประทับเข็มใกล้ๆ กับบ้านของบุคคลอื่น จำเป็นจะต้องพยายามให้ไกลจากบ้านข้างเคียงราวๆเพื่อจะไม่ให้บ้าน เคียงข้าง มีปัญหาแตกร้าว จม ไม่ก็ซอยที่เข้าพื้นที่ปลูกสร้าง มีขนาดคับแคบมากไม่อาจจะขนเสาต้นยาวๆ มาประทับได้ จึงจำต้อง ใช้เข็มเจาะ

เข็มกด…ช่วยลดความสะเทือนภายในการตอกเสาหลักพร้อมทั้งมิค่อยยุ่งยากใช้กับองค์ประกอบที่กระท้อมกระแท้มหรือไม่ก็รองรับความหนักเบาไม่เท่าไหร่นักวิธีการนี้ราบรื่นพร้อมทั้งคล่องแคล่วแต่ให้คอยดูแนวเสาจำต้องตั้งให้ตรงแล้วจึงกด ไม่งั้นเสาจะโหยกเหยกหรือหัก หรือไม่ก็ทำให้รับน้ำหนัก ได้ไม่ดีเท่าที่ควร

เข็มตอก..ราคาค่อนข้างจะประหยัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในทันที จึงโดนใช้อย่างสะพัด แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าก่อให้เกิดการกระเทือนในเวลาประทับยิ่งกว่าเสาเข็มทุกประเภท พร้อมทั้งอุบัติแรงอัดของดินที่เข็มโดนประทับลงไป เข็มชนิดนี้ อาจจะทำเอาที่อยู่ ที่ใกล้กันแตกร้าว อันเนื่องมาจากแรงกระเทือน ยิ่งไปกว่านั้นการปกครองยังต้องใช้พื้นที่

โครงของงานเสาเข็มในโครงมากมาย ที่ถูกนำมาใช้เพื่อที่จะรับความหนักเบาบ้าน ผิดแผกแตกต่างกันไปตามประเภทของเข็มนั้นๆ ดังนั้น จึงน่าจะมีการเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน หรือไม่ก็รูปร่างของโรงเรือนที่รับสร้างบ้านนั่นเองคลิกจ้า!