Tag Archives: นิวเมติก

เครื่องมือนิวเมติก หมายถึงเครื่องมือสิ่งไร แนวทางปฏิบัติการเป็นเช่นใด

สิ่งของที่ใช้งานในระบบนิวเมติก ที่สำคัญ หมายถึง ชุดกรองลมดักน้ำ ชุดบริการลมอัด F.R.L Unit หรือ FRL Combination/ Preparation unit ใช้เพราะซ่อมคุณภาพลม ที่ได้รับการลดฝุ่นพร้อมด้วยดักน้ำ ที่ออกมาจากที่ปั๊มลม ซึ่งเต็มไปด้วยไอ พร้อมทั้งยังคงมีฝุ่นเหลือหลออยู่ แม้จะผ่านการลดไอ พร้อมทั้งผ่านหม้อกรองลมหลัก (Main Filter) แล้วก็ตาม

ตัวหนังสือ F หรือว่า AF มาจากคำเต็มว่า Air Filter หรือว่าตัวกรองลมดักน้ำ ตัวกรองที่ใช้ในท่อลมสาขาก่อนเข้าเครื่องยนต์ สามารถกรองฝุ่นขนาดเกิน 40, 0.3 หรือ 0.01ไมครอน ให้เลือกคัดใช้พร้อมกรองไอน้ำออกได้ เพราะว่า ฟิลเตอร์ความจุใหญ่ที่ต่อหลังปั๊มลม จะมีตะแกรงกรองความจุ 50 ไมครอน

ตัวหนังสือ R หรือ AR มาจากคำเต็มว่า Air Regulator หรือว่า ตัวปรับความกดดันลม เครื่องมือปรับแรงดันลม เครื่องไม้เครื่องมือคุมความดันลม

อักขระ L ไม่ก็ AL มาจากคำเต็มว่า Air Lubricator หรือ ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น เครื่องผสมน้ำมันล่อลื่น อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น

ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 2 ตัวเรียงกัน เขียนสั้นๆว่า FR.L

ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 3 ตัวเรียง เขียนสั้นๆว่า F.R.L

ตัวกรองลมดักน้ำทำหน้าที่กรองฝุ่น ทำเอาลมอัดมีความสะอาดสะอ้านก่อนนำทางใช้งานโดยมีแนวคิดจัดการดังต่อไปนี้ หมายถึง เมื่อลมอัดลอดช่อง (P1) เข้าคลีบ บังคับลม ยังผลทำเอาลมเกิดการเวียน น้ำซึ่งมีความหนักเบามากกว่าลม ก็จะถูกเหวี่ยงไปปะทะกับหลอดแก้ว แล้วไหลลงสู่ข้างล่าง ลมที่ไหลผ่านช่อง (P2) จะเป็นลมที่มีความสะอาด หรือถ้าคุณกำลังคลำอุปกรณ์นิวเมติกคุณภาพสูงอยู่ ก็สามารถเข้าชมในเว็บไซด์นี้ได้ automationcluster.com